دوره و شماره: دوره 22، شماره 110، آذر 1395، صفحه 1-214 

علمی ترویجی

تحلیل گفتمان ولایی امام حسین علیه السلام در تقابل با گفتمان سلطنت

صفحه 3-30

شقایق حمیدی؛ لاله افتخاری؛ ابولفضل ذوالفقاری؛ حسن اصغرپور


مؤلفه‌های زیست اجتماعی در خطبة فدکیه با الهام از آیات قرآنی

صفحه 57-94

فتحیه فتاحی زاده؛ مرضیه محصص؛ فرشته معتمد لنگرودی


نقش اجتماعی زنان در زمینه‌سازی جامعة مهدوی

صفحه 95-136

فاطمه علایی رحمانی؛ سیده سپیده عباس قلی زاده