اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 341
تعداد پذیرش 56
تعداد عدم پذیرش 229
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 178

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 268
تعداد مشاهده مقاله 46626
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 82995
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 233 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 48 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
درصد پذیرش 16 %