اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 160
تعداد پذیرش 12
تعداد عدم پذیرش 108
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 89

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 224
تعداد مشاهده مقاله 5312
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 14464
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 190 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 34 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 20 روز
درصد پذیرش 8 %