اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 255
تعداد پذیرش 27
تعداد عدم پذیرش 178
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 145

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 239
تعداد مشاهده مقاله 15966
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 34462
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 248 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 39 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 19 روز
درصد پذیرش 11 %