اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 305
تعداد پذیرش 32
تعداد عدم پذیرش 209
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 161

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 243
تعداد مشاهده مقاله 34502
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 65505
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 259 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 53 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 27 روز
درصد پذیرش 10 %