اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 119
تعداد پذیرش 7
تعداد عدم پذیرش 79
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 63

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 208
تعداد مشاهده مقاله 2792
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6071
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 172 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 42 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
درصد پذیرش 6 %