اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 189
تعداد پذیرش 14
تعداد عدم پذیرش 131
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 108

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 224
تعداد مشاهده مقاله 8023
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 20688
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 240 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 35 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 20 روز
درصد پذیرش 7 %