اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 272
تعداد پذیرش 31
تعداد عدم پذیرش 189
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 154

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 243
تعداد مشاهده مقاله 21482
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 39580
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 263 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 39 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 19 روز
درصد پذیرش 11 %