اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 203
تعداد پذیرش 24
تعداد عدم پذیرش 142
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 118

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 236
تعداد مشاهده مقاله 11284
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 26023
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 248 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 35 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 21 روز
درصد پذیرش 12 %