اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 348
تعداد پذیرش 57
تعداد عدم پذیرش 233
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 180

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 269
تعداد مشاهده مقاله 54545
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 94625
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 241 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 48 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
درصد پذیرش 16 %