نقش تحقق حکومت ولایی در جهانی شدن اندیشة مهدوی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

نویسنده با نگاهی به موضوع جهانی شدن و سهم دیانت اسلام در آن، سخن خود را از اهم تمهیدات دینی در این جهت آغاز می­کند. ولایت دینی به خصوص در نوع نگاه شیعه، که آن را در زمان غیبت به وسیلة ولی فقیه ساری و جاری دانسته، مهم­ترین تمهیدی است که از آن سخن به میان می­آید؛ چه آن که موضوع مدیریت دینی جامعه براساس اعتقاد شیعة اثناعشری، تحت عنوان «ولایت فقیه»، آن گاه که با نقش دولت و مردم سنجیده شود، زمینه­ساز و عهده­دار تشکیل جامعة مهدوی می­باشد.توجیه مدعا آن که فقها، چنان که در بیان پیامبر9 به عنوان «امناء الرسل» نامیده شده­اند، باید امر ولایت جامعه را عهده­دار بوده، سرانجام این امانت را به صاحب اصلی آن، یعنی حضرت صاحب الزمانf تسلیم نمایند، و دولت اسلامی به عنوان نماد قدرت الهی در جامعة انسانی، و مردم به عنوان یاور دین خدا به محوریت فقهای عظام، مهدی باورانی هستند که با عمل به وظایف خود زمینة ظهور را فراهم می­نمایند. در پایان این بخش به عنوان ماکت رفتاری منتظران مقدمش به یک الگو اشاره می­شود.

کلیدواژه‌ها