روش اقناع مخاطب در نهج‌البلاغه

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات و دانش‌آموختة حوزة علمیة قم (نویسندة مسؤول)

2 عضو هیأت علمی دانشکدة صدا و سیمای قم

چکیده

در دنیای امروز ارتباطات اقناعی بخش مهمی از ارتباطات را تشکیل می­دهد و نظریه­های متنوعی در خصوص آن به وجود آمده و روش­های مختلفی جهت رسیدن به اقناع مخاطب مطرح شده است. پیدایش این روش­ها به طور عمده در جهان غرب سکولار اتفاق افتاده، لذا در نظریه­پردازی و بهره­گیری از این روش­ها، توجه درستی به اصول اخلاقی و ارزش­های دینی صورت نگرفته است. از طرفی ادیان الهی، به عنوان یکی از موفق­ترین نمونه­ها و مصادیق استفاده از اقناع جهت دعوت و تبلیغ به اصول و آموزه­های خود می­باشند. با توجه به اینکه جوامع دینی، به ویژه کشورهای اسلامی و رسانه­های دین­مدار جهت بهره­گیری و استفاده از روش­ها و نظریه­های اقناع، نیازمند نوع دینی آن می­باشند؛ لازم می­آید تا محققان و پژوهش­گران این عرصه با مراجعه به منابع و متون دینی، اقدام به کشف و بررسی آنها نمایند. نهج­البلاغه به عنوان ارزشمندترین اثر تبلیغی و مهم­ترین کتاب بعد از قرآن کریم، جایگاه ویژه­ای را در این خصوص دارا می باشد. به همین منظور در این پژوهش تلاش شده است تا با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، روش­های کلامی و غیرکلامی اقناع مخاطب در نهج­البلاغه، کشف و بررسی گردد. در این پژوهش مشخص گردید که حضرت علی7 جهت اقناع مخاطب از طریق کانال اقناع کلامی از موارد حکمت، جدال احسن، تجربه، استناد به منبع معتبر، موعظه و اخبار غیبی و همچنین از کانال اقناع غیر کلامی از زبان بدن، سیرة عملی، زبان صدا و معجزه به طور هنرمندانه­ای بهره برده­اند.

کلیدواژه‌ها