نقش اجتماعی زنان در زمینه‌سازی جامعة مهدوی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراءعلیها السلام

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء علیها لسلام

چکیده

اسلام برای سعادت و بهروزی انسان­ها آرمان­هایی در نظر دارد. برای رسیدن به این سعادت هر فردی باید با آگاهی از هدف جامعة آرمانی، وظایف خود را بشناسد و با تلاش در راستای اجرای کامل و بی­عیب و نقص آنها،
ظرفیت­های خود را برای پذیرش و نصرت آن جامعه افزایش دهد.
زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه همواره با این پرسش رو به رو بوده­اند که از منظر اسلام، از چه جایگاه اجتماعی برخوردار هستند؟ آیا آنها می­توانند در فعالیت­های اجتماعی حضور داشته باشند یا تنها وظیفه­ای که به عهده دارند مادری و همسری می­باشد؟ جوامع امروزی در پاسخ به این پرسش دچار کج اندیشی­ها و عدم تعادل­هایی شده­اند و جایگاه زن، به گونه­ای شایسته تبیین نشده است. در این پژوهش نقش زنان در راه کمال جامعه با الهام از جایگاه حقیقی و ارزش­های شخصیتی زنان مورد بررسی قرار گرفته­است.
برای نیل به نگاه اصیل اسلام به بعد اجتماعی زن، از سه شاخص روایات حضور زنان در عصر ظهور و در دوران صدر اسلام و رهنمودهای مقام معظم رهبری استفاده شده است تا وظایف فردی و اجتماعی زنان و شرایط حضور اجتماعی ایشان استخراج گردد. باشد که گامی مؤثر برای آماده­سازی جامعه برای پذیرش آرمان­هایی که در زمان ظهور حضرت محقق خواهند شد، برداشته شود.

کلیدواژه‌ها