نویسنده = محمود اصغری
تعداد مقالات: 6
1. نقش زکات در تولید ثروت در نگرش قرآن کریم

دوره 23، شماره 112، بهار 1396، صفحه 39-60

محمود اصغری


6. خانواده و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

دوره 20، شماره 102، پاییز 1393، صفحه 79-96

محمود اصغری