اقتصاد مقاومتی، گفتمان راهبرد تولید ثروت در بستر نظام دینی از منظر رهبری

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

رشد پر شتاب اقتصادی، افزایش بهره­وری، اشتغال­زایی پایدار، سیاست­گذاری جهت تربیت نیروی انسانی ماهر، اصلاح ساختار اقتصادی کشور،
فرهنگ­سازی در حوزة تولید ملی و مصرف داخلی، تحقق چشم­انداز بیست ساله با رویکرد دینی، تحقق و اعتلای عزت اسلامی، دست­یابی به عدالت اجتماعی، اثبات کارامدی نظام اقتصادی کشور، و... این­ها در واقع همان راهبردهای کلی و دکترین­های اقتصاد مقاومتی هستند که به اعتقاد رهبری در بستر نظام اسلامی که نظامی دینی است باید تحقق یابد.
پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «آیا اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد عملی تولید ثروت می­تواند در بستر دینی به تولید ثروت بپردازد؟». به عبارت دیگر این مقاله در پی تبیین این مسأله است که «آیا آموزه­های دینی با تولید ثروت و رونق اقتصادی در نظام اجتماعی هم­خوانی دارد یا خیر؟». مدعای پژوهش حاضر با تکیه بر یافته­های آن  این است که نه تنها آموزه­های دینی با تولید ثروت و رشد و توسعة اقتصادی هم­خوانی دارد، بلکه تنها در بستر دینی است که رشد و توسعة پایدار، که لازمۀ آن تولید ثروت است، تحقق می­یابد. از این رو، اقتصاد مقاومتی در گفتمان رهبری به عنوان الگویی از اقتصاد اسلامی تنها در این بستر است که باید به تولید ثروت بپردازد، چون در این بستر است که می­تواند اهداف نظام اسلامی را برآورده سازد.
در راستای اثبات چنین ادعایی مقاله، به روش توصیفی ـ تحلیلی، کاوشی در آموزه­های قرآن کریم خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها