خانواده و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

خانواده به عنوان واحد کوچکی از اجتماع در توسعه و رشد اقتصادی جامعه نقشی اساسی ایفا می­کند. در نتیجه میزان، چگونگی و شیوة مصرف و
پس­انداز او در عملکرد و چرخه­های اقتصاد کشور تأثیر به سزایی دارد.
مصرف علاوه بر آن که به عنوان هدف تولید و توزیع مورد توجه قرار
می­گیرد، هرگونه تغییر در آن، می­تواند تأثیر به سزایی بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله پس­انداز و سرمایه­گذاری داشته باشد.
مؤلفه­های اصلی مصرف که عبارتند از سطح مصرف، ترکیب کالاهای مصرفی و چگونگی مصرف، در بستر فرهنگ خانواده شکل می­گیرد؛ زیرا خانواده اولین پایگاه تربیت و پرورش منابع انسانی است و از آنجا که فرهنگ مصرفی در خانوارهای کشور ما با اسراف و تبذیر همراه است، اصلاح الگوی مصرف خانوار به دلیل فاصلة آن با الگوی مصرف مطلوب اقتصاد مقاومتی و ناهمگونی آن با الزام­های الگوی مصرف مورد نظر جامعة اسلامی، ضرورتی گریز ناپذیر است.
در این پژوهش در پی اثبات این فرضیه هستیم که بین الگوی مصرف و
پس­انداز خانواده و اقتصاد مقاومتی رابطة معناداری وجود دارد.
یافته­های مقاله بیان­گر آن است که:
ـ الگوی مصرف خانوار اگر منطبق بر الگوی تولید کشور باشد با اقتصاد مقاومتی سازگار است و اگر منطبق بر الگوی تولید داخلی نباشد به عنصر ضد اقتصاد مقاومتی تبدیل خواهد شد.
ـ به دلیل این که وضعیت موجود الگوی مصرف خانوار، و رسیدن به وضعیت مطلوب الگوی مصرف خانواده، هر دو در بستر باورها و ارزش­ها می­گیرند، تقویت باورهای دینی و بهره­گیری از آموزه­های اسلامی در رابطه با مصرف می­تواند از کارامدی بالایی برخوردار باشد.
ـ در کوتاه مدت نیز می­توان از طریق تقویت فرصت­هاى سرمایه­گذارى جهت جذب پس­اندازهای کم همراه با تبلیغ آثار مثبت آن در اقتصاد، راه را برای کاهش مصرف و افزایش پس­انداز هموار نمود.

کلیدواژه‌ها