اقتصاد مقاومتی؛ چیستی، چرایی، مبانی، مؤلفه‌ها، اهداف و راهبردها (در کلام مقام معظم رهبری )

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دست­یابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله، در طول سال­های اخیر، همواره از سوی مقام معظم رهبری مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. در منطق رهبری از یک سو رشد و توسعۀ اقتصادی و سیاسی بدون توجه به ارزش­های والای فرهنگ اسلامی قابل تصور نخواهد بود، از سوی دیگر تقویت و تحقق فرهنگ اسلامی بدون در نظر گرفتن شاخصه­های رشد و توسعۀ اقتصادی نتیجة مطلوب را به همراه نخواهد داشت. و این دو در گرو مقاومت علیه آماج حملات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که علاوه بر کارامدی نظام اسلامی، در اداره و تأمین معیشت جامعه، بتواند ایران را در جهان به عنوان کشوری الگو و الهام بخش در جهان مطرح سازد.
این پژوهش تلاشی برای به تصویر کشیدن نقشة مهندسی اقتصاد مقاومتی براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری است.

کلیدواژه‌ها