نقش زکات در تولید ثروت در نگرش قرآن کریم

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

این نوشتار در تلاش است تا به بررسی اهمیّت و نقش زکات در تولید ثروت از طریق فقرزدایی و رفع محرومیت از جامعه با از بین بردن شکاف و فاصله‌‌های عمیق طبقاتی و برخورداری تمامی انسان‌ها از ثروت‌های خدادادی از منظر قرآن کریم بپردازد.
رویکرد قرآن کریم در خلق ثروت از طریق سازوکار زکات، معطوف بر رشد قابلیت‌های فردی و توانمندسازی افرادی است که به‌واسطۀ فقر از چرخۀ اشتغال و تولید خارج شده‌اند و توان بازگشت به این چرخه را به سبب فقر ندارند. بنابراین، نقش زکات در مشارکت دادن فقرا در رشد و توسعه و تولید ثروت عبارت است از: افزایش استفاده یا افزایش بهره‌وری استفاده از فراوان‌ترین دارایی آنها، یعنی کار خواهد بود که از این طریق است که می‌توان درآمد پایدار و مطمئنی را نیز برای آنها خلق کرد.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد چنانچه گردآوری و هزینه کردن زکات با درایت و مدیریت انجام شود، زکات توان تأمین مالی بسیار بالایی را برای حذف فقر و ایجاد اشتغال برای به میدان آوردن نیروی کار فقرا را دارد. ازاین رو، سیاست‌های حمایتی - اقتصادی قرآن کریم در قالب زکات ریشه‌کن‌سازی فقر و محرومیت در جامعه است و تمرکز آن بر روی از بین بردن شکاف قابلیتی و ایجاد توانمندی برای کار و ایجاد اشتغال در افراد خواهد بود.
فرض ما در این نوشتار بر این است که با چنین رویکردی به عملکرد زکات، می‌توان علاوه بر ریشه‌کن‌سازی فقر و محرومیت در جامعه به تولید و خلق ثروت نیز پرداخت

کلیدواژه‌ها