نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 4
2. تربیت دینی و تأثیر آن بر اقتصاد مقاومتی

دوره 19، شماره 99، زمستان 1392، صفحه 137-160

محمود اصغری


3. دین، وجدان کاری و رابطه‌ی آن با سبک زندگی

دوره 19، شماره 97، تابستان 1392، صفحه 69-92

محمود اصغری