دین، وجدان کاری و رابطه‌ی آن با سبک زندگی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

دین از طریق ایجاد ارتباط میان وجدان کاری و سبک زندگی رابطه­ی دو سویه­ای را بین آن دو برقرار می­کند. در واقع دین، با پدید آوردن یک فرهنگ همگانی، فراگیر و پایدار در فضای جامعه، و بهره­گیری کاربردی از آن در تمامی لحظات زندگی فردی و اجتماعی می­تواند وجدان کاری را به یک سنت حسنه و نیکو تبدیل کرده و به صورت یک عادت روزمره در زندگی تک تک افراد جامعه درآورد؛ عادتی که ترک آن مساوی با دشواری و رنج فکری و عملی در وجود هر یک از افراد اجتماع می­باشد. عواملی که دین از طریق آنها به طور مستقیم و یا با واسطه می­تواند بر روی وجدان کاری و سبک زندگی تأثیر گذاشته و از آن طریق وجدان کاری در افراد را فعال، و سبک زندگی را بر محور دین قرار دهد و بین آن دو تعامل جدی ایجاد نماید عبارتند از اهمیت دادن دین به عنصر کار و تلاش و تقدس دادن به آن و توجه به درآمد حلال است که دین می­تواند به وسیله­ی این عوامل نقش
بی­بدیل خود را در نهادینه کردن وجدان کاری در سبک زندگی دینی به کار گیرد. از طرفی سبک زندگی دینی که بر مبنای باورهای دینی شکل می­گیرد از مؤلفه­های مهم و کارامد در ایجاد و تقویت وجدان کاری است. مقاله­ی پیش رو، در پی اثبات چنین رابطه­ای برخواهد آمد.

کلیدواژه‌ها