اصول و مبانی محاسن و مکارم اخلاق در زندگی اجتماعی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

جوامع بالنده و تعالی­گرا، در تلاش­اند تا با نهادینه سازی ارزش­های مشترک اخلاقی در عرصه­ی ملی، منطقه­ای و فراملی، رشد، کارامدی، انعطاف­پذیری و افزایش توان رویارویی با چالش­های محیطی و پیش­گیری و تأثیرگذاری بر ناهنجاری­های اجتماعی را به حداکثر برسانند.
در رویکرد دینی به زندگی اجتماعی، مبانی و اصولی برای ارزش­های مشترک اخلاقی در جهت روان سازی روابط اجتماعی، اعم از عرصه­ی ملی و فراملی در نظر گرفته شده است که بر سه محور زیر قرار دارند.
1) تکریم انسان؛
2) حق محوری؛
3 ) عدالت ورزی درحقوق.
فرضیه­ی ما در این نوشتار این است که بر مبنای عمل به این سه اصل است که جوامع می­توانند به اصولی مشترک در تعامل درونی و بیرونی خود دست یابند و در نتیجه هزینه­های ناهنجاری­های اجتماعی را به حداقل برسانند، در حقیقت این­ها ارزش­های اخلاقی مطلق و مشترکی هستند که همواره ثابت و پایدار هستند.
این پژوهش در دو بخش به اثبات این فرضیه خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها