کلیدواژه‌ها = شهید مطهری
بررسی جامعه‌شناختی مؤلفه‌های تربیتی جامعۀ منتظر در اندیشۀ شهید مطهری

دوره 29، شماره 128، اسفند 1402، صفحه 3-34

10.30513/iss.2024.5287.1297

غلامرضا تقی زاده رهقی؛ رحیم حجتی سیبنی


عدالت سیاسی در اندیشۀ شهید مطهری و راولز در یک نگاه تطبیقی

دوره 23، شماره 115، بهمن 1396، صفحه 149-168

رحمت عباس تبار؛ شهربانو فولادی


بررسی مؤلفه‌های فرهنگ ایثار و شهادت در اندیشۀ شهید مطهری

دوره 23، شماره 112، خرداد 1396، صفحه 61-85

سعید قربانی؛ محمد رحیمیان؛ زاهد غفاری هشجین