مؤلفه‌های اخلاق اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی و شهید مطهری

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

پژوهشگر علوم اسلامی

چکیده

جامعه­ی اسلامی، جامعه­ای است ارزش­مند که در آن سعادت فرد با سعادت اجتماع پیوند خورده و میان مسؤولیت­های اجتماعی و ایمان اسلامی ارتباطی قوی و ناگسستنی به وجود آمده است و اخلاق اجتماعی با مبانی مستحکم و ایده­آل، عامل حقیقی این ارتباط می­باشد؛ زیرا اخلاق با ملکات نفسانی و تزکیه­ی نفس، اعمال فردی و روابط اجتماعی انسان رابطه­ی عمیق داشته، مستلزم همزیستی مسالمت­آمیز و تعاملات پایدار عملی و درونی است و در این مسیر توجه به مؤلفه­های مطلوب اخلاق اجتماعی به مثابه مبانی ارزشی اخلاق و جامعه­ی ایده­آل اخلاقی، عامل تنظیم صحیح این همزیستی­ها و تعاملات می­باشد. علامه طباطبایی; و شهید مطهری; از جمله اندیشمندانی هستند که در تفکرات و نظریات اخلاقی خویش به تبیین همه جانبه­ی
مؤلفه­های مطلوب اجتماعی پرداخته­اند. سعی نگارنده در این مقاله آن است که به بررسی مهم­ترین این مؤلفه­ها از منظر ایشان پرداخته و به اختصار تقدیم مخاطبین بزرگوار نماید.

کلیدواژه‌ها