نویسنده = علی اکبر نوایی
تعداد مقالات: 3
1. فلسفة سیاسی اسلام و الزام‌های سبک زندگی تمدن‌آفرین

دوره 19، شماره 98، پاییز 1392، صفحه 39-62

جواد نوایی؛ سید حسین سید موسوی


2. خانواده ی الگو در اسلام

دوره 19، شماره 97، تابستان 1392، صفحه 3-40

علی اکبر نوایی


3. علل گرایش به نحله‌های انحرافی

دوره 19، شماره 96، بهار 1392، صفحه 189-224

جواد نوایی