علل گرایش به نحله‌های انحرافی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران (نویسندة مسؤول

چکیده

در دهه­های اخیر شاهد رشد فزاینده­ی نحله­های انحرافی در گستره­ی جهانی و از آن جمله در جهان اسلام می­باشیم. اسف­مندانه آن که علیرغم جامعیت اندیشه­ی اسلامی، در کلیت جهان اسلام و از آن جمله در ایران با وجود مکتب بالنده­ی اهل­بیت: این گرایش فزاینده را مشاهده می­کنیم. علل این گرایش­ها و پیامدهای اعتقادی و اخلاقی آن چیست؟
در این نوشتار، چیستی و علل این گرایش و پیامدهای آن مورد تحلیل قرار گرفته است، که در نهایت در پنج نوع علت متمرکز است:
1 ) علت­هایی که از ناحیه­ی مروجان این نحله­های انحرافی مورد تأمل قرار گرفته­اند؛
2 ) علت­هایی که به اجتماع انسانی مربوط می­شوند؛
3 ) از ناحیه­ی مروجان شریعت الهی؛
4 ) از ناحیه­ی خانواده­ها؛
5 ) از ناحیه­ی قدرت­های استکباری.

کلیدواژه‌ها