خانواده ی الگو در اسلام

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

عضو پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

نوع تعاملات در نهاد خانوده، معرف ساختار و جهت و سبک زندگی است. خانواده­ی فضیلت­گرا، بستر رویش نسلی اثرگذار است و در چنین خانواده­ای شخصیت­های بزرگ تاریخی به ظهور می­رسند که هر کدام از آنان، الگوی عملی و رفتاری در گذر تاریخ قرار می­گیرند. الگوگیری از چنین خانواده­ای، سازنده و تحول­آفرین است و سبک و ساختار زندگی را جهتی تکاملی
می­دهد. چنین الگوی تحول­بخشی، در تاریخ اسلامی درمحضر پیامبر اکرم9، شکل یافت. آن الگو، کانون خانواده­ی علی و زهرا: است که جامعه­ی اسلامی، بنابر اصل گزینش الگو و مقتدا باید به آنان اقتدا نماید.
در این کانون مقدس، تقرب به خدا، به عنوان اصلی محوری و اساسی، مورد توجه واقع گردید و ازدواج آنان با همین هدف والا و متعالی شکل یافت. ازدواجی که در عالم ملکوت رقم خورد. در ازدواج این دو نمونه­ی عالم هستی، توجه به نیازهای جسمی و روحی همراه با همتایی و هم­شأنی، سادگی و سهولت، عشق و صمیمیت مشهود و نمایان گردید. آنان، داری اهدافی متعالی بودند. اهداف والای آنان در چهار حوزه­ی رفتاری متجلی گردید.
1 ) در ارتباط با یکدیگر: که در این مقوله، همدلی و وفاق، قناعت، مقاومت در سختی­های معیشتی و... الگویی کامل را نشان داد.
2 ) پیوند با خدا: که در سه مقوله­ی مهم معرفت، عشق به خدا و عبودیت و معرفت الهی سرآمد تاریخ اسلامی شدند.
3 ) در ارتباط با فرزندان: ایجاد کلاس عالی تربیتی و برآوردن شخصیت­های بزرگ تاریخی ثمره­ی این پیوند مبارک بود. این مهم، با روش­های محبت، تکریم شخصیت و روش الگویی، مورد توجه آنان واقع گردید.
4 ) در خصوص پیوندها و تلاش در حوزه­ی اجتماعی، در شبکه­های اعضای خانواده، زنان مدینه، صاحب نفوذان و خواص جامعه­ی آن روز، با پیوندهای مستقیم و غیرمستقیم، پیوندهای مؤثر و روشن­گری را ارائه نمودند.

کلیدواژه‌ها