نویسنده = جواد نوایی
فلسفة سیاسی اسلام و الزام‌های سبک زندگی تمدن‌آفرین

دوره 19، شماره 98، آذر 1392، صفحه 39-62

جواد نوایی؛ سید حسین سید موسوی


خانواده ی الگو در اسلام

دوره 19، شماره 97، شهریور 1392، صفحه 3-40

علی اکبر نوایی


علل گرایش به نحله‌های انحرافی

دوره 19، شماره 96، خرداد 1392، صفحه 189-224

جواد نوایی