نویسنده = جواد ایروانی
ادعای پاسخ گو نبودن حاکمان دینی در بوته نقد

دوره 26، شماره 122، اسفند 1399، صفحه 3-22

10.30513/iss.2021.1154.1074

علی عربی آیسک؛ جواد ایروانی؛ محمد ابراهیم روشن ضمیر


نگاهی به تأثیر فرهنگ بر پیشرفت اقتصادی

دوره 20، شماره 101، شهریور 1393، صفحه 127-151

جواد ایروانی


سبک زندگی اقتصادی در جامعه‌ی قرآنی و جامعه‌ی غربی

دوره 19، شماره 97، شهریور 1392، صفحه 41-68

جواد ایروانی؛ علی جلائیان اکبر نیا