دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی ترویجی

واکاوی فرایند بلوغ اجتماعی و کارکرد آشکار آن در دوره وزارت از منظر آیات و روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.30513/iss.2023.4677.1261

صادق مشکاتی؛ فاضل حسامی


گفتمان سازی اسلام سیاسی ، ابزار دفاعی امام خامنه ای(مدظله العالی) در برابر ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.30513/iss.2023.5164.1285

محمد دادپناه


بررسی جامعه شناختی مؤلفه های تربیتی جامعه ی منتظر در اندیشه های شهید مطهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.30513/iss.2024.5287.1297

غلامرضا تقی زاده رهقی؛ رحیم حجتی سیبنی


باز دارندگی، آفاق و قلمرو آن با تاکید بر راهبردهای دفاعی مقام معظّم رهبری مدّ ظله العالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.30513/iss.2024.5552.1308

سیدمهدی احمدی نیک


تحلیل تاریخی اقدامات‌ اجتماعی آستان‌قدس‌رضوی؛ دوره پهلوی(1304-1357)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.30513/iss.2024.5606.1319

مصطفی فرزانه؛ وحید شالچی؛ مجید فولادیان