کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوای مضمونی
تعداد مقالات: 2
1. چارچوب عمومی مدیریت بدهی شخصی در اسلام، مبتنی بر تحلیل محتوای روایات

دوره 24، شماره 116، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-42

وحید مقدم؛ محمد عترت دوست؛ علی خلیلی


2. مؤلفه‌های زیست اجتماعی در خطبة فدکیه با الهام از آیات قرآنی

دوره 22، شماره 110، پاییز 1395، صفحه 57-94

فتحیه فتاحی زاده؛ مرضیه محصص؛ فرشته معتمد لنگرودی