کلیدواژه‌ها = جوانان
بررسی آسیب‌های رسانه‌های نوین بر هویت دینی جوانان

دوره 21، شماره 104، خرداد 1394، صفحه 51-82

محمد نورمحمدی نجف آبادی؛ فریبرز صدیقی ارفعی


آرزوهای بازدارنده از نظر قرآن و عرفان‌های نوظهور

دوره 19، شماره 98، آذر 1392، صفحه 163-188

حسین مظفری؛ راضیه مظفری؛ سجاد سلامت