کلیدواژه‌ها = استقلال اقتصادی
بررسی تطبیقی جایگاه زن مسلمان در اندیشۀ شهید مطهری و سید قطب

دوره 25، شماره 119، شهریور 1398، صفحه 3-28

یحیی بوذری نژاد؛ مینا جهانشاهی؛ شاهین زرع پیما


حمایت از تولیدات ملی و قاعده نفی سبیل

دوره 21، شماره 105، شهریور 1394، صفحه 129-148

علی جلائیان اکبر نیا؛ قاسم جعفری؛ علیرضا پوربافرانی؛ فهیمه یزدانی