نویسنده = �������� �������� ��������������
اسلام و راهکارهای کنترلی گزینش عقلانی

دوره 22، شماره 108، خرداد 1395، صفحه 55-90

ابراهیم عباس پور