نویسنده = سهراب مروتی
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی بازدارندگی‌های سیاسی تأمین رفاه اجتماعی در قرآن و حدیث

دوره 25، شماره 120، پاییز و زمستان 1398، صفحه 29-48

سهراب مروتی؛ الهام تقی نیا؛ سادات حسینی


2. بازشناسی حقوق متقابل اعضای خانواده در سبک زندگی رضوی

دوره 20، شماره 100، بهار 1393، صفحه 27-54

فرشته دارابی؛ سهراب مروتی


3. واکاوی بازدارنده‌های خلاقیت در سبک زندگی

دوره 19، شماره 97، تابستان 1392، صفحه 147-174

سهراب مروتی؛ فرشته دارابی