بازشناسی حقوق متقابل اعضای خانواده در سبک زندگی رضوی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث ـ مدرس دانشگاه آزاد واحد آبدانان (نویسندة مسؤول)

2 دانشیاردانشگاه ایلام

چکیده

امام رضاعلیه السلام به عنوان یکی از ارکان مهم مکتب انسان‌ساز اسلام در طول تاریخ پر افتخار این دین آسمانی همواره توجه همگان را به خود جلب نموده است. به گونه­ای که زندگی و سیرة ایشان سبک ممتاز و مهمی از زندگی است که به حق الگویی جامع را برای تمامی مسلمانان از خود به یادگار گذاشته است. این امام همام علیه السلام بیشترین توجه را به والایی خانواده داشته­اند. از این رو، این نهاد مقدس را کانون تربیت می‌شمرند. نیک‌بختی و بدبختی جامعة انسانی را نیز به صلاح و فساد این بنا وابسته می‌دانند. ایشان هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای عاطفی و معنوی انسان از جمله دست‌یابی به آرامش برمی‌شمارند.
بر این اساس در تحقیق حاضر تلاش شده است که با نگاهی درون دینی، و با استناد به آموزه­های رضوی نکات ظریف و زیبایی از سبک زندگی رضوی بیان نماید. در ابتدا به تعریفی جامع از خانواده، اهمیت بنیان خانواده و سپس وظایف و حقوق اعضای خانواده در قبال همدیگر می­پردازد. این پژوهش با روش کتابخانه­ای ـ اسنادی به تحلیل محتوای کیفی1 انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها