نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگاه تولیدکنندگان پوشاک در شکل‌دهی به فرهنگ ایرانی-اسلامی (با رویکرد الماس فرهنگی)

دوره 26، شماره 122، پاییز و زمستان 1399، صفحه 43-74

10.30513/iss.2021.685.1041

نگار کاظمی اسفه؛ فریده طالب پور؛ سپیده یاقوتی