نویسنده = ���������������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. اصول جامعه مدنی اسلامی از نگاه قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.30513/iss.2021.3176.1176

غلامرضا ابراهیمی مقدم


2. نقش‌انگاره‌های کلامی و معرفتی اهل‌حدیث و اشاعره در افول تمدن اسلامی

دوره 25، شماره 119، بهار و تابستان 1398، صفحه 117-144

غلامرضا ابراهیمی مقدم