نویسنده = ������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. سلفی گری و خشونت سیاسی تأملی بر تأثیر بحران‌های اجتماعی در تکوین جنبش‌های اسلامی سلفی رادیکال معاصر در خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.30513/iss.2021.499.1025

شاهین زرع پیما؛ مینا جهانشاهی


2. بررسی تطبیقی جایگاه زن مسلمان در اندیشۀ شهید مطهری و سید قطب

دوره 25، شماره 119، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-28

یحیی بوذری نژاد؛ مینا جهانشاهی؛ شاهین زرع پیما