نویسنده = �������������� �������� ��������
دستاوردهای نماز برای سلامت معنوی و توسعۀ اجتماعی

دوره 23، شماره 113، شهریور 1396، صفحه 81-114

مریم سعیدیان جزی


آثار امر به معروف و نهی از منکر در حوزه‌های اجتماعی

دوره 21، شماره 107، اسفند 1394، صفحه 163-186

مریم سعیدیان جزی