نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. دستاوردهای نماز برای سلامت معنوی و توسعۀ اجتماعی

دوره 23، شماره 113، تابستان 1396، صفحه 81-114

مریم سعیدیان جزی


2. آثار امر به معروف و نهی از منکر در حوزه‌های اجتماعی

دوره 21، شماره 107، زمستان 1394، صفحه 163-186

مریم سعیدیان جزی