نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. زینت و آراستگی از دیدگاه امام رضا

دوره 23، شماره 115، زمستان 1396، صفحه 25-48

مرتضی رحیمی


2. آداب همسایه‌داری در سبک زندگی اسلامی

دوره 20، شماره 102، پاییز 1393، صفحه 97-128

مرتضی رحیمی