زینت و آراستگی از دیدگاه امام رضا

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

چکیده

از دیدگاه امام رضا†، زینت به دو نوع مادی و معنوی تقسیم می‌شود. هر دو نوع زینت برای جامعه ضروری هستند، از همین روی، صوفیه به دلیل پرهیز از زینت، مورد نکوهش آن حضرت قرار گرفته‌اند. زینت‌های معنوی، همچون دین، اهل بیت‰ و... عامل نجات انسان در آخرت هستند. زینت‌های مادی دنیوی نیز می‌توانند به ارزش‌های انسانی و اخلاقی، همچون نوع دوستی، استحکام نهاد خانواده، احترام به یکدیگر و... کمک کنند. در عین حال، باید موازین شرعی در آنها رعایت شود و از تفاخر و تجمل‌پرستی در آنها خودداری گردد. افراد جامعه باید گذشته از زینت و آراستگی ظاهری، عملاً نیز مزیّن و آراسته باشند. هماهنگی بین زینت و آراستگی مادی ظاهری با زینت و آراستگی عملی و معنوی برای افراد جامعه بسیار لذت‌بخش خواهد بود. در پژوهش حاضر، که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، پاسخ به پرسش «دیدگاه امام رضا† درباره آراستگی و مصادیق آن چیست؟» مورد بررسی قرار گرفته تا بدین وسیله، به ظاهر خوب و لذت و سلامت جامعه و انس و الفت و سعادت اخروی کمک شود.

کلیدواژه‌ها