نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 3
1. تبیین عوامل ایجاد تمدن نوین اسلامی از نگاه مقام معظم رهبری

دوره 24، شماره 118، پاییز و زمستان 1397، صفحه 177-205

محمد باقر فرزانه؛ علی خیاط؛ هادی صفرپور


2. جلوه‌های اخلاق اجتماعی در ارتباط با همسایگان از منظر صحیفۀ سجادیه

دوره 24، شماره 116، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-14

علی خیاط؛ سیدمصطفی رمضان زاده خیرآبادی


3. روش‌شناسی انتقال مفاهیم تربیتی از نگاه امام رضاعلیه السلام

دوره 19، شماره 99، زمستان 1392، صفحه 61-80

علی جانفزا؛ علی خیاط؛ علی جلائیان اکبر نیا