جلوه‌های اخلاق اجتماعی در ارتباط با همسایگان از منظر صحیفۀ سجادیه

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

جلوه‌های اخلاق اجتماعی در تعامل با همسایگان، با ایجاد روابط صمیمانه، از یک سو موجب آسانی و وسعت ارتباطات اجتماعی می‌گردد و از سویی دیگر، ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی را کاهش می‌دهد. نرم‌خویی و یاری به ضعیفان، رفع نیازها، دعا کردن، هدایت آنان به راه درست، مشورت و خیرخواهی، راز پوشی، گمان نیکو بردن، حسد نداشتن و... از جمله مصادیق مهم اخلاق اجتماعی در روابط همسایگی است که در ادعیۀ صحیفۀ سجادیه بدان اهتمام شده است. نوشتۀ حاضر، بر آن است که با بررسی کتابخانه‌ای متون اسلامی، مصادیق و جلوه‌های اخلاق اجتماعی را در تعامل با همسایگان و دوستان، در ادعیۀ صحیفۀ سجادیه تبیین نماید. ذکر این نکته لازم است که رعایت جلوه‌ها و مصادیق اخلاقی در روابط همسایگی، می‌تواند تحقّق‌بخش سبک زندگی اسلامی باشد.

کلیدواژه‌ها