مؤلفه‌های مؤثر در تربیت مذهبی فرزندان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 . سطح سه حوزه، مشاور خانواده و پژوهشگر بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی(نویسندة‌مسؤول)

2 عضو هیدت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

اجرای تربیت مذهبی بدون شناخت مؤلفه­های مؤثر در آن امری غیرممکن است. با مراجعه به متون اسلامی و تربیتی می­توان گفت که چهار عامل عمده در تربیت مذهبی فرزندان مؤثر هستند. این عوامل عبارتند از: وراثت، فطرت، تغذیه و عوامل محیطی و وابسته به محیط (که شامل مصادیق فراوانی است). بر این اساس، در این نوشتار به تبیین نقش هر یک از این مؤلفه­ها در تربیت مذهبی فرزندان و اهمیت آن می­پردازیم.

کلیدواژه‌ها