راهبردهای پیامبر اکرم در تکامل شخصیت

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه

چکیده

در این‌باره که شکل‌گیری شخصیت انسان معلول عوامل سرشتی است یا محیطی، دیدگاه‌هایی متفاوت و گاه متناقض ابراز شده است، ولی آنچه در اسلام امری مسلم و مورد پذیرش قرار گرفته است، تربیت پذیری انسان می‌باشد، ارسال رسولان الهی: و مسؤولیت آنان در هدایت بشر گواهی آشکار بر این واقعیت است. از این‌رو هر یک از پیامبران الهی: روش و راه­کارهایی متناسب با زمان خود، برای هدایت بشر به کار برده‌اند. در رأس همة این شیوه‌ها، راه­کارهای حیات‌بخش پیامبر اسلام9 است که مؤثرترین راه­کارها در هدایت بشر می‌باشد.
این مقاله که با عنوان «راهبردهای پیامبر اکرم9 در تکامل شخصیت» سامان یافته است، می‌کوشد تا پس از نگاهی گذرا به مفهوم شناسی، اشاره به عوامل شکل‌گیری شخصیت و نیز اشاره به پیش زمینه‌های رشد شخصیت، با استفاده از آیات قرآن، مهم‌ترین راه­کارهای پیامبر اعظم9 در هدایت بشر را به بحث بگذارد.

کلیدواژه‌ها