نقش صلة رحم در تحکیم خانواده

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت- دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نهاد خانواده یکی از مقدس­‌ترین و با ارزش­ترین نهادهاست که شناخت آسیب‌­های آن در بهسازی خانواده و جامعه تأثیر بسزایی دارد؛ زیرا
کج­روی­‌های گوناگون اجتماعی خانواده‌های نابهنجار در شخصیت افراد، و در نتیجه جامعه اثر می­گذارند. اسـلام تـحـکـیـم پـیـونـدهاى خویشاوندى و استحکام روابط خانوادگى را به شدت مورد تأکید و تـوجـه قـرار داده اسـت. یکی از راه­کارهای مؤثر اخلاقی در اسلام برای تحکیم روابط خانوادگی و استحکام اجتماعی، برقراری ارتباط دوستانه با خویشاوندان است که اصطلاحاً به آن «صلة رحم» می‏گویند و در قرآن کریم به آن سفارش بسیار شده است و اهل­بیت: نیز بر این موضوع تأکید بسیار کرده­اند.
هدف این تحقیق بررسی نقش صلة رحم در تحکیم خانواده و دوری از آسیب­های اجتماعی بر مبنای سیره و اندیشه­های اهل­بیت: است. روش تحقیق، تلفیقی از دو روش تحلیلی و توصیفی است.
در این تحقیق اهمیت و ضرورت صلة رحم، آسیب­های ناشی از
ناهنجاری­های ارتباطی در خانواده، مؤلفه­های مؤثر در تحکیم روابط خانوادگی و ارتباطات خویشاوندی، مصادیق صلة رحم و آثار و پیامدهای صلة رحم در سیره و اندیشه­های اهل­بیت: مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها