عوامل تقویت مدارا در خانواده از دیدگاه آیات و روایات

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

مدارا از مهم­ترین عوامل تحکیم خانواده و از مصادیق بارز حسن خلق
می­باشد. در طول زندگی مشترک، ممکن است اعضای خانواده دارای شرایط یا صفات خاصی باشند که تحمل آن برای طرف مقابل امکان­پذیر نباشد. در این شرایط آنچه می­تواند تداوم زندگی مشترک را تضمین کند، مدارا است. با توجه به ضرورت مدارا نوشتار حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، پس از مقدمه­ای در طرح بحث، به عوامل تقویت مدارا از جمله تقویت مبانی عقیدتی، توجه به منافع بلند مدت خانواده، تمرین و مراقبت، تغافل و تجاهل و درک شایستة همسر می‌پردازد. هدف از این مقاله، آسان شدن تحمل و بالا رفتن ظرفیت همسران در برابر ناملایمات است، تا در نتیجة آن، مدارا برای همسران امری لذت­بخش شود و سلامت، سعادت و آرامش خانواده، که در گرو مدارای همسران است فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها