چالش‌های سبک زندگی در خانواده ناشی از ناآشنایی با حقایق اسلامی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه زاهدان

چکیده

خانواده و مباحث مرتبط با آن موضوعی بسیار گسترده است که در ده­ها کتاب و رساله نمی­توان به طور کامل به آن پرداخت. در این مجال آنچه مورد مداقه قرار گرفته است، پی­گیری پاسخ به این پرسش است که چرا با وجود محتوای غنی اسلامی و با وجود دسترسی به حقایق مسلم دینی، در زمینة سبک­های زندگی، امروزه گاهی شاهد نابسامانی در عمل به آنها در حوزة زندگی فردی و اجتماعی هستیم. این نوشتار ابتدا نگاهی گذرا به مفهوم سبک زندگی از دیدگاه علوم اجتماعی و روان­شناختی داشته، سپس به مسألة چالش­های سبک زندگی می­پردازد. در پایان به ارائة راه­کارهایی متکی بر آموزش جهت کاهش این چالش­ها پرداخته است. ره­آورد این پژوهش این است که خلأ وجود قالب­های نو و به روز، که بتوان محتوای غنی اسلامی را در پوشش آن به خانواده و جوانان ارائه کرد، همچنان باقی است.

کلیدواژه‌ها