هوش معنوی از نگاه اسلام و مکاتب غربی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد قزوین

چکیده

از جمله موضوعاتی که امروزه به طور وسیعی، در پاسخ به محیط­های متلاطم و پیچیده در سازمان­ها به آن توجه می­شود معنویت و اخلاق است. هوش معنوی خاص انسان بوده و از طریق آگاهی از یک بعد متعالی می­آید، هوشی تحول­پذیر است که به انسان قدرت می­بخشد تا خلاق باشد و قوانین و نقش­ها را دست­خوش تغییرات خود نماید، قادر به انجام اصلاحات بی­شمار گردد و بتواند شرایط را به بهترین شکل متحول کند. بروز خود تمام عیار کارکنان و رفتارهای برتر در کار با ورود معنویت به سازمان میسر خواهد بود.
در این مقاله پس از ارائة تعریف هوش و معنویت، به نظرات مختلفی که در مورد هوش معنوی وجود دارند، پرداخته شده است. ابعاد و ویژگی­های هر یک از آنها از نگاه اسلام و غرب مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است تا مدلی با توجه به این دو دیدگاه ارائه شود.
همچنین در این تحقیق مؤلفه­های موجود در هوش معنوی از نگاه اسلام و غرب با هم مقایسه شده­اند که در نهایت به این نتیجه رسیده شد که
مؤلفه­های موجود در هوش معنوی اندیشمندان غربی همگی به نوعی در مؤلفه­های اسلامی موجود هستند و چه بسا از دیدگاه اسلام هوش معنوی کامل­تر و عمیق­تر بیان شده که می­تواند راحت­تر به حل مسائل موجود بپردازد.

کلیدواژه‌ها