سیرة حکومتی امام علی در برخورد با مخالفان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد نهج البلاغه دانشگاه بیرجند

چکیده

دوران پنج سالة خلافت امام علی7 دارای ویژگی­های خاصی است. وقوع حوادث بزرگ در پایان خلافت عثمان و چند سال خلافت امام علی7 باعث شده است از سوی بعضی از محققین به عنوان دوران فتنه نامیده شود. افراد و جریان­های تأثیرگذار در این حوادث هر یک با انگیزه­های خاصی وارد وقایع شده و نقش ویژه‌ای در آفرینش آن ایفا نموده‌اند. دسته­بندی مخالفان و عملکرد آنان در برابر حکومت امام علی7 علل و انگیزه­های مخالفت آنان که به طور عمده عدول از موازین و معیارهای اسلامی را نشان می­دهد و نیز رفتار امام7 در برابر آنان در این مقاله مورد توجه قرار گرفته و کوشش شده است با بررسی موارد مذکور زوایای جدیدی از حوادث دوران فتنه مورد ارزیابی قرار گیرد. اقدامات امام علی7 بیشتر شامل راهنمایی و توجیه مخالفان، عدم اجبارآنان، منزوی کردن و بی­اعتنایی به آنان است. در موارد خاص بسته به شرایط و نوع مخالفت­ها برخورد قهرآمیز صورت گرفته است

کلیدواژه‌ها