شاخصه‌های هویت اسلامی و نقش خانواده در پدیداری آن (از منظر آیات و روایات)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث گرایش تفسیر اثری؛ دانش آموختة جامعة الزهرا

چکیده

کانون خانواده نخستین محیط تربیتی و مهم‌ترین جایگاه پرورش استعدادهای فطری فرزندان است. والدین می­خواهند فرزندانشان به شایسته‌ترین نحو، تربیت دینی یافته و با خودشناسی بر مدار توحید حرکت کنند. خانواده‌ها برای بهبود روابط خود با فرزندان و تأثیرگذاری بر آنان باید مقتضیات عصر جدید را بشناسند و ضمن آگاهی‌بخشی، بسیار سنجیده و هدف‌مند گام بردارند. این مقالهبا روش تحلیلی و توصیفی نگاه ویژه‌ای به موضوع هویت داشته و با استمداد از آیات نورانی قرآن و کلام معصومین:، مؤلفه‌های برجسته هویت اسلامی را مورد تحلیل قرار داده است. ابتدا با بهره‌گیری از آموزه‌های اعتقادی و اخلاقی قرآن و معصومین: به بیان چیستی هویت و اقسام آن پرداخته و سپس بسترهای لازم جهت احراز هویت اسلامی در لوای اصل خدامحوری، اعتلاجویی و معادباوری تبیین شده است. در نهایت برخی شاخص‌های برجستة هویت اسلامی و راه­کارهای تأثیرگذار خانواده، از جمله پای‌بندی به ارزش‌ها، پرورش فضایل اخلاقی، معرفی الگوهای صالح، رعایت حقوق متقابل، تربیت جنسی، بصیرت‌افزایی، مدیریت زمان، مسؤولیت‌پذیری، انتظار و آرمان‌شهر مهدوی معرفی گردیده است

کلیدواژه‌ها