نگاهی علمی ـ دینی به اوقات فراغت

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

2 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد

چکیده

در گذشته تمدن­ها و اقوام مختلف نسبت به اوقات فراغت و نحوة استفاده از آن توجه نموده و برای آن برنامه­های متفاوتی داشتند، که نمونه­های آن را در بازی­ها، ورزش­های قهرمانی و هنرهایی همچون نقاشی و نقالی می­توان مشاهده نمود. در عصر جدید و با به وجود آمدن زندگی مدرن شهری و پیدایش امکانات و تکنولوژی­های جدید، اوقات فراغت و چگونگی استفاده از آن مورد توجه خاص قرار گرفت؛ چرا که در این دوران کار از زندگی خصوصی جدا شد و به ادارات و کارخانه‌ها انتقال یافت و در نتیجه زمان فراغت و زمان کار از یکدیگر تفکیک گردید، به گونه­ای که به عقیدة برخی از کارشناسان، اوقات فراغت به معنای امروزی، مولود جوامع صنعتی است.
این نوشتار با هدف شناخت انواع اوقات فراغت از دیدگاه جامعه­شناسی در جوامع کنونی با روش توصیفی­تحلیلی به بررسی فواید و آسیب­های آن پرداخته سپس با بهره­گیری از کلام و سیرة معصومان:، اهمیت وقت و ضرورت استفاده از اوقات فراغت را در فرهنگ اسلامی به لحاظ جنبة فردی آن تبیین نموده و راه­کارهایی جهت تنظیم صحیح اوقات شبانه­روز، به منظور دست­یابی به سبک زندگی اسلامی ارائه می­نماید. بخش پایانی به جنبة اجتماعی اوقات فراغت پرداخته و پیشنهاداتی در آن زمینه ارائه گردیده که امید است مورد توجه مسؤولان و بهره­برداری ایشان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها