بیانیه‌های محیط زیستی ریو و کیوتو از منظر منابع فقه اسلامی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال گروه محیط زیست (نویسندة مسؤول)

چکیده

امروزه یکی از مهم­ترین چالش­های جهانی در محیط زیست، تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت­های انسانی می­باشد. بیانیه­های ریو و کیوتو به منظور مشارکت جهانی در کاهش تولید انتشار گازهای گلخانه­ای که سبب تغییرات اقلیمی در جهان شده­اند، ارائه گردیده است. دین مبین اسلام همواره انسان را به حفاظت و بهره­برداری پایدار از منابع طبیعی فراخوانده است. احکام کلی و عام، احکام خاص و صریح دربارة محیط زیست در مبانی فقه اسلام آمده است. هدف از انجام این مقاله مروری بر بیانیه­های ریو و کیوتو از منظر فقهی و انطباق شباهت­های موجود در اصول فصل تغییر اقلیم در بیانیه­های ریو و کیوتو
می­باشد. دوری از مادی­گرایی، اصلاح الگوی مصرف با تأکید بر منابع فقهی اسلام، همبستگی ملی و مشارکت عمومی و استفاده از فناوری­های سازگار با محیط زیست از جمله راه­کارهایی است که در این مقاله ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها