عوامل موفقیت با رویکرد علمی ـ دینی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

عوامل موفقیت در زندگی دنیوی و اخروی از موضوعاتی است که در مکاتب و آئین­های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در هر کدام از آنها متناسب با جهان­بینی و نوع نگاهی که به زندگی و هدف آن دارند، توصیه­ها و دستوراتی در رابطه با عوامل موفقیت و سعادت بیان کرده­اند، که البته بسیاری از آن توصیه­ها با مبانی اعتقادی اسلام هماهنگی ندارد و یک­جانبه­نگری شده و از جامعیت لازم برخوردار نیست. در آموزه­های دینی و تربیتی اسلام، نکات ارزش­مندی در رابطه با زمینه­های موفقیت و بالندگی بیان گردیده است. در این نوشتار سعی شده با بهره­گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، به عوامل موفقیت از نگاه دینی و با تحلیل علمی ـ روان­شناختی، پرداخته شود. با تتبع و دقت در آموزه­های دینی می­توان نتیجه گرفت که عوامل مختلفی، از جمله هدف­مندی، پشتکار، اعتماد به نفس، خداباوری، دوری از گناه، ارادة قوی و...، از عوامل مهم موفقیت در زندگی هستند.

کلیدواژه‌ها