از جهان‌بینی اسلامی تا تولید علم دینی، بررسی دیدگاه‌های مهدی گلشنی پیرامون تولید علم دینی در قالب رویکرد اصلاحی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شاهد

2 کارشناسی ارشد دانش اجتماعی مسلمین

چکیده

علم دینی و تولید علوم انسانیِ اسلامی یکی از مهم ترین و در عین حال بحث برانگیزترین مسائل علمی و گاهاً سیاسی کشور، در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی (بالاخص در یکی دو دهه اخیر) بوده و دیدگاه‌های متفاوتی در این باب طرح و ارائه گردیده است‌که یکی از مهم‌ترین و جدی ترین این دیدگاه‌ها متعلق به مهدی گلشنی می‌باشد. پژوهش حاضر در پی آن است‌که با استفاده از روش تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه به شناسائی عناصر گفتمانی و مفصل بندی دال‌های گفتمانی آراء ایشان در زمینه تولید علم دینی بپردازد.
طبق پژوهش صورت گرفته، دال برتر این گفتمان که ناظر به امکان تولید علم دینی است؛ «ابتناء بر جهان بینی دینی (اسلامی) است. «جهت گیری و کاربرد الهی»، «مطلوبیت علم دینی»، «تاثیر جهان بینی در حوزه داوری»، «شمولیت تمام علوم از حیث گستره»، «بهره گیری از روش‌های دیگر در کنار روش تجربه»، «وحدت علم و دین» و «ابتناء بر نگرش کل نگرانه و وحدانی» نیز به عنوان دال‌های فرعی گفتمان ایشان شناسائی و مورد بررسی قرار گرفته‌اند و در نهایت مجموعه دال‌های مزبور در یک نظام ارتباطی مفصل بندی گردیده‌اند

کلیدواژه‌ها