بررسی‌کیفیت بهره‌گیری از قرآن در مدیریت حکومت انقلابی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ علوم‌قرآنی، دانشکدۀ تربیت مدرس مشهد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم ومعارف قم، واحد مشهد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ تفسیر قرآن، دانشکده علوم قرآنی آمل

چکیده

کیفیت مدیریت حکومت، مسأله‌ای بسیار مهم و البته حساس است‌که نظرات دربارۀ‌ آن از تنوع بالایی برخوردار است. این اهمیت و حساسیت در حکومت‌های گوناگون متفاوت است. از جمله حکومت‌هایی که حساسیت در آن بسیار بالاست، مدیریت حکومت انقلابی است؛ زیرا جامعۀ دارای ایدئولوژی مشترک و هدفی جدید است و تک تک ارکان جامعه با روحیۀ انقلابی به سمت هدف والایی در حال حرکت‌اند، لذا هرگونه اشتباه در مدیریت حکومت انقلابی، جامعه را از راه سعادت به فساد و تباهی می‌کشاند. این مقاله با هدف بررسی بهره‌گیری از قرآن در مدیریت حکومت انقلابی با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است. از یافته‌های این مقاله این‌ است‌که، امن‌ترین راه برای مدیریت درست، به‌ویژه مدیریت حکومت انقلاب صالح؛ هدف، نگرش و روشی است‌که از سوی خداوند، ارائه شده است. طبق کلام الهی، هدف در حکومت باید الهی و در راستای تأمین سعادت دنیا و آخرت جامعه باشد و در نهایت خدمات عمومی مردم‌را فراهم کند. افزون بر این، مدیر حکومت نیز باید دارای ویژگی‌هایی باشد که او را در انتخاب هدف درست یاری دهد از جمله: تقوا‌پیشگی، علم و تخصص، روحیۀ‌ ظلم‌ستیزی و عدالت‌پیشگی، امانت‌داری، مردمی بودن و...
کیفیت روشی که مدیریت حکومت انقلابی در برابر معضلات جامعه، می‌تواند اتخاذ کند عبارت‌اند از؛ استفاده از تمام امکانات جامعه، مدارا و مشورت کردن با مردم، برخورد ملایم حتی با دشمنان، استقلال و خوداتکایی، تولّی و تبرّی و محرومیت‌گرا و محرومیت‌زدایی و... .

کلیدواژه‌ها