تأثیر تربیتی نعمت در زندگی انسان از نگاه قرآن کریم

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

 از مباحثی که در حوزه­های حکمت عملی، فلسفه، اخلاق، تربیت و روان‌شناسی مطرح است، چگونگی تربیت انسان می‌باشد. خداوند متعال از ابتدای خلقت انسان، همواره با فرستادن پیامبران و کتب آسمانی، انسان را در مسیر تربیت و تزکیه تا رسیدن به سعادت حقیقی، یاری کرده است. این نوشتار، ابتدا به بررسی مفهوم نعمت و تربیت می‌پردازد؛ آن‌گاه در پی بررسی این نکته است که آیا در قرآن کریم، ارتباطی بین مفهوم نعمت و تربیت انسان وجود دارد؟ نتیجۀ به‌دست آمده نشان می‌دهد که در قرآن مجید، پاره‌ای از نعمت‌ها، به‌عنوان لوازم و پایه‌های تربیت انسان است. برخی دیگر، حاکی از روش‌های تربیتی قرآن کریم می‌باشد؛ بعضی از نعمت‌ها نیز اهداف تربیتی قرآن کریم را نشان داده است. در این میان، بخشی از موانع تربیت نیز در ارتباط با مفهوم نعمت وجود دارد که در قرآن به آن، اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها