مؤلفه‌های عزت (و اقتدار) فرهنگی در نهادینه شدن سبک زندگی اسلامی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 مربی گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

هدف این پژوهش عبارت است از کشف مؤلفه‌های فرهنگی در رسیدن به سبک زندگی اسلامی و سؤال پژوهش هم این است که مؤلفه‌های عزت (و اقتدار) فرهنگی که در سبک زندگی اسلامی اثر مستقیم دارند، کدامند؟ آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده، نه تمام مؤلفه‌ها می‌باشد؛ بلکه گزینشی از مهمترین‌ها بوده است که عبارتند از: احیای هویت فردی و اجتماعی و توجه به داشته‌های خودی در جامعه؛ بکارگیری قاعدۀ نفی سبیل در نفی تسلط فرهنگی دشمن در حوزه‌های فرهنگی؛ معرفی اسوه‌های حقیقی به جامعه در جهت نفی الگوبرداری‌های کاذب و جعلی؛ ترویج فرهنگ قناعت و ساده‌زیستی در جامعه، و افزایش کیفیت دین‌داری و تقوای فردی و جمعی. اینها برخی از مؤلفه‌هایی هستند که جنبۀ اجتماعی آنها قوی‌تر است؛ گرچه می‌توان از مؤلفه‌های دیگری هم نام برد.

کلیدواژه‌ها